Hoe werkt Via Jeugd Ambulant?

Via Jeugd Ambulant investeert in kwalitatief goede zorg voor jeugd en zorgt ervoor dat er minder vaak een beroep gedaan hoeft te worden op ‘zware’ jeugdzorg. Mocht zwaardere hulp toch nodig zijn, dan sluit deze naadloos aan op de zorg die al wordt ingezet (op basis van één gezin, één plan, één regie). De zorg kan zo eenvoudig worden afgeschaald naar lichtere hulp. Via Jeugd Ambulant zoekt dus altijd naar de juiste balans tussen alledaagse steun in de directe leefomgeving van ouders/verzorgers en jeugd, de vrij toegankelijke hulpverlening en – waar nodig – de niet-vrij toegankelijke zorg.

Pijlers ambulante zorg

De ambulante jeugdzorg van Via Jeugd steunt op deze pijlers:

 • van zorgen voor naar zorgen dat;
 • van preventie waar het kan en (specialistische) zorg waar het moet;
 • van individuele ondersteuning naar systeemgerichte ondersteuning;
 • van intramuraal naar extramuraal.

Uitgangspunten ambulante zorg

Deze pijlers zijn vertaald naar de uitgangspunten van Via Jeugd Ambulant:

 • nog meer inzetten op preventie en vroegtijdige signalering;
 • terug naar de alledaagse kracht en eigen regie van gezinnen waar dit mogelijk is;
 • normaliseren in plaats van medicaliseren/problematiseren;
 • dichtbij, persoonlijk en actief;
 • één gezin, één plan, één ambulant medewerker van Via Jeugd Ambulant;
 • versterken van het sociale netwerk en de pedagogische civil society;
 • bij professionele inzet: licht waar het kan, zwaarder waar het moet;
 • meer voor minder.

Ambulante jeugdzorg in de wijk

Om deze goede balans te kunnen vinden – en om ouders en jongeren een goed vangnet te kunnen bieden – is het cruciaal dat Via Jeugd Ambulant goed is ingebed in de sociale infrastructuur in de wijken en dorpen. Dáár vindt Via Jeugd Ambulant de vrijwilligers en de professionals die de ‘oren en ogen’ zijn in de wijk, die weten wat er speelt, die aanvoelen wat er nodig is en die ook hun mogelijkheden inzetten om tot duurzame oplossingen te komen. Het gaat dan niet alleen om scholen, de huisarts, (sociale) wijkteams, (sport)verenigen en de al bestaande toegangsteams, maar bijvoorbeeld ook om vrijwilligersprojecten en projecten met ervaringsdeskundigen. Alleen zo kunnen we individueel én samen inzetten op het vroeg signaleren of liefst zelfs voorkomen van problemen. De afgelopen jaren werken we, met veel succes, al nauw samen binnen de toegangsteams. 

Wilt u meer weten?
Of heeft u verdere vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op en wij helpen u graag verder!

Oprechte belangstelling