Zeer intensieve jeugdhulp: JeugdzorgPlus

Naast open jeugdhulp biedt Almata ook gesloten jeugdhulp aan. Dit wordt ook wel JeugdzorgPlus genoemd, omdat het veel meer biedt dan de geslotenheid. Het is een zeer intensieve vorm van jeugdhulp die in trajectvorm wordt aangeboden.

Als jongeren geplaatst worden binnen JeugdzorgPlus is er veel aan de hand. De kinderrechter heeft een machtiging gesloten jeugdhulp afgegeven en heeft de legitimatie van de plaatsing getoetst.
Naast de zorgen rondom de jongere, zijn er vaak ook zorgen rondom het gezins(systeem) van de jongere. Het gaat om een categorie jongeren die aan het afglijden is op een manier die we als maatschappij niet toe kunnen staan. Deze jongeren zijn tegelijkertijd onvoldoende bereikbaar voor hulpverlening: ze laten zich niet helpen en onttrekken zich aan zorg of worden door anderen aan zorg onttrokken.
Dit niet laten helpen uit zich in: geen probleem ervaren, het wantrouwen naar hulpverlening etc. en het lukt niet om de jongere bij te sturen. De jongere is ontoegankelijk voor hulpverlening: hij sluit zich mentaal af voor hulpverleners, vlucht in middelengebruik of onttrekt zich fysiek aan behandeling door niet te komen.  
Als de ontwikkeling van de jongere zo slecht is dat er voor de toekomst wordt gevreesd en de jongere onvoldoende bereikbaar is voor hulp, wordt op een moment geconstateerd dat er - hoe dan ook-  hulp geboden moet worden. Hulp waar de jongere niet onder uit kan komen. Deze onontkoombare hulp wordt gerealiseerd door een machtiging voor gesloten jeugdhulp ofwel JeugdzorgPlus.

JeugdzorgPlus is er voor jongeren met een ernstige ontwikkelbedreiging die in een situatie geplaatst moeten worden waarin een behandeling onontkoombaar is. Dat betekent dus dat er vrijheidsbeperkende en controlerende maatregelen ingezet kunnen worden tegen de wil in van de jongeren (en wettelijk vertegenwoordigers). Voorbeelden hiervan zijn de deur op slot doen, geen contact hebben met de buitenwereld en verplicht medicijnen laten gebruiken. Dit zijn (deels) grondrechten en moeten daardoor uiterst zorgvuldig opgelegd en uitgevoerd worden. Deze maatregelen die noodzakelijk zijn voor de behandeling, worden in het behandelplan opgenomen en (meerdere malen) getoetst door een gekwalificeerde/geregistreerde gedragswetenschapper.

Wilt u meer weten?
Of heeft u verdere vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op en wij helpen u graag verder!

Jeugdjournaal Gesloten groep

De behandelroute

01

Plaatsing

De kinderrechter bepaalt of een jongere geplaatst wordt in een instelling voor JeugdzorgPlus en geeft daarvoor een beschikking af. Deze beschikking geldt in de meeste gevallen in eerste instantie voor drie tot zes maanden.

02

Intensieve behandeling

Een jongere die bij Almata verblijft, krijgt intensieve behandeling. In veel gevallen is de behandeling geïntegreerd in het hele dagprogramma, waarin ook onderwijs een belangrijke rol speelt. Want om grip te krijgen op de toekomst is goed onderwijs belangrijk.

03

Onderwijsdagprogramma

Het Olivijncollege is aangesloten bij Koraal. Het onderwijs wordt gegeven op het terrein van Almata, vlak naast de behandelgroepen. De leerkrachten werken nauw samen met de medewerkers van Almata en proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de school waar de jongeren op zat vóór hij of zij naar Almata kwam.

Telefoon: 0164 - 271140
E-mail: Mailbericht Olivijncollege
Website: koraal

04

Na de behandeling

Gedurende de behandeling krijgt een jongere steeds meer vrijheden. Zo wordt er toegewerkt naar het moment dat hij of zij weer naar huis gaat, zelfstandig gaat wonen of naar een open groep gaat. Ook wordt in de meeste gevallen een plan voor nazorg gemaakt, waarvan therapie vaak deel uitmaakt. Want onze zorg houdt niet op wanneer een jongere onze organisatie verlaat. Ook daarna bieden wij de jongere en zijn of haar omgeving begeleiding en ondersteuning. 

Gesloten

EEN PASSENDE METHODIEK VOOR OPVANG EN BEHANDELING

-

 • Ochtend

  07:00 - 12:00

  Na het opstaan ontbijten de jongeren samen in de groep. Om de beurt wordt de tafel gedekt en opgeruimd. Van maandag tot en met vrijdag wisselen school, therapie en training elkaar af. Tussen de middag lunchen de jongeren weer in de groep.

 • Middag

  12:00 - 18:00

  Na het onderwijsdagprogramma volgen (sportieve) activiteiten, therapie of training. Ook is er tijd om naar huis te schrijven, huiswerk te maken, met een groepsopdracht aan de slag te gaan, een spelletje te doen of televisie te kijken.

 • Avond - Nacht

  18:00 - 0:00

  ’s Avonds eten de jongeren weer in de groep. Daarna is er tijd om te leren, voor hobby’s, spelletjes, televisie kijken in de huiskamer of gezamenlijke activiteiten. Op zaterdagen en zondagen is er een speciaal weekendprogramma. De groepsleiding kan daar alles over vertellen.

Behandelgroep

Een jongere die bij Almata Jeugdzorgplus wordt geplaatst, woont tijdelijk in Ossendrecht in een behandelgroep van acht tot tien jongeren. Ze hebben een eigen slaapkamer en vaak ook een eigen badkamer. De overige ruimten delen ze met de andere jongeren van de groep. Daarnaast zijn er diverse faciliteiten, zoals een fitnessruimte.

Dagprogramma

Samen met de jongere wordt een behandelplan opgesteld, met daarin doelen waaraan hij of zij gaat werken. Overdag gaan ze naar school en volgen ze therapie. Ook is er de mogelijkheid om stage te lopen en (deel)certificaten te behalen. Ouders en verzorgers zijn, in overleg met de jongere, altijd welkom om op bezoek te komen.

Oprechte belangstelling