JeugdzorgPlus West-Brabant

GESLOTEN JEUGDZORG

Jongeren die meer hulp nodig hebben dan anderen hen kunnen bieden, hebben intensieve jeugdzorg nodig. Eén van die vormen van intensieve zorg is JeugdzorgPlus van Almata in Ossendrecht. 

Plaatsing JeugdzorgPlus

Wanneer een jongere geplaatst wordt in JeugdzorgPlus, is er over het algemeen veel aan de hand. De beschikking voor een plaatsing in JeugdzorgPlus wordt namelijk afgegeven door een kinderrechter. Dat gebeurt niet zomaar: er zijn meestal niet alleen zorgen over de jongere zelf, maar ook over de omgeving en de maatschappij. Het gaat om jongeren die aan het afglijden zijn en die zich niet willen laten helpen door hulpverlening. In sommige gevallen kan er ook sprake zijn van middelengebruik. Daarom kan de kinderrechter besluiten dat er hulp moet worden geboden, waar de jongere niet onderuit kan komen: JeugdzorgPlus.

Gesloten jeugdzorg in West-Brabant

In Zeeland en Noord-Brabant wordt JeugdzorgPlus geboden door Almata, een organisatie die zowel gesloten jeugdzorg biedt als open jeugdzorg en ambulante jeugdzorg. De goed opgeleide en zeer gespecialiseerde medewerkers van  Almata bieden de jongeren de zorg die ze nodig hebben en ze werken volgens een behandelplan, dat onder meer wordt getoetst door een gedragswetenschapper. Zo krijgen jongeren, dankzij hoogkwalitatieve zorg, weer grip op de toekomst. 

JeugdzorgPlus bij Almata

De JeugdzorgPlus van  Almata is gevestigd in Ossendrecht. In de verschillende behandelgroepen is plaats voor jongens en meisjes in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar. In de ene groep ligt de nadruk meer op het individueel aanbieden van activiteiten, in de andere wordt meer gefocust op (outdoor) groepsactiviteiten. Bij elke jongere bekijken we zorgvuldig welke groep en behandeling het beste aansluit, zodat de behandeling écht op maat plaatsvindt. Naast het wonen en werken in de leefgroep en onderwijs op school, is soms ook therapie, training of ondersteuning met medicatie nodig.

Open groepen van Almata

Soepele overgang van gesloten naar open

Uit de praktijk is gebleken dat de overstap vanuit jeugdzorg+ naar andere reguliere groepen te groot is voor sommige jongeren. De Open Groepen van Almata bieden hiervoor een passende tussenstap. Voor de jongeren die vanuit de geslotenheid worden aangemeld betekent dit dat de organisatie, manier van werken en personeel al bekend is. Binnen de Open Groepen kan therapie en behandeling gewoon doorgaan, terwijl er gewerkt wordt aan vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Daarnaast is externe instroom van een andere open setting of thuis ook prima mogelijk om structuur, ritme en rust te verkrijgen en te werken aan de gedragsproblematiek alsook het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Een plaatsing in de open groepen van Almata betekent minder risico op een mislukte plaatsing in een vervolgvoorziening en meer kans op een soepel en succesvol vervolg. lees meer

Meer weten over JeugdzorgPlus van Almata?

Voor meer informatie over JeugdzorgPlus in West-Brabant kunt u contact opnemen met Almata. We beantwoorden graag uw vragen. 

Wilt u meer weten?
Of heeft u verdere vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op en wij helpen u graag verder!

Oprechte belangstelling