Marieke Kranenburg adjunct-directeur bij Almata

Almata kent Marieke al bijna vier jaar in haar rol als account/programmamanager en met de logische vervolgstap om haar als adjunct directeur aan te stellen maakt Almata zich op voor de toekomst. Almata is in West-Brabant en Zeeland de specialist in de behandeling en begeleiding van jongeren en hun gezin.

Mede dankzij haar ervaring bij verschillende jeugdzorg gerelateerde organisaties is Marieke de aangewezen persoon om de huidige koers vanMarieke.jpg Almata voort te zetten. Denk aan: doorlopende behandellijn, kleinschaligheid, jeugd-én gezinszorg, vermindering jeugdzorg+, terugdringen middelen en maatregelen enz.

We hebben er alle vertrouwen in dat ze met haar enthousiasme, werklust, kennis en kunde de visie en missie van Almata samen met de medewerkers verder vorm en inhoud gaat geven.

Marieke vormt met Jan van Wirdum, directeur/bestuurder en Wim van Geffen, directeur zorg het directieteam van Almata