Marieke Kranenburg verlaat Almata


Met ingang van 1 mei 2024 zal Marieke Kranenburg Almata gaan verlaten.

Marieke heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van onze organisatie. Ook heeft zij op diverse momenten op landelijk niveau bijdragen geleverd aan de beleidsvorming over de JeugdzorgPlus. Zo heeft zij deelgenomen aan diverse landelijke werkgroepen.

Almata is haar daarvoor veel dank verschuldigd. Marieke heeft aangegeven na 6 jaar toe te zijn aan een volgende stap in haar carrière. Wij wensen Marieke daarbij veel succes.

De werkzaamheden van Marieke zijn inmiddels overgenomen door de overige leden van het management en de bestuurder.

Voor vragen naar aanleiding van dit bericht kunt u contact opnemen met Annemiek Jetten, bereikbaar onder telefoonnummer 0164 - 27 11 40