ThuisBest kan alternatief zijn voor gesloten plaatsing

Samenwerken aan een veilig thuis - ThuisBest

‘We hebben weer vertrouwen in de toekomst’ – aldus moeder Lian na een ThuisBest traject. Alle gezinnen in Nederland moeten dit kunnen zeggen! De afgelopen maanden komen verhalen naar buiten over nare en beschadigende ervaringen van jongeren in de gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus). Jongeren mogen nergens schadelijke ervaringen opdoen als zij zorg krijgen. Daarom ondersteunt Almata jongeren in hun ontwikkeling, samen met ouders en andere mensen in hun netwerk en werkt samen met hen aan een nieuw perspectief met vertrouwen in de toekomst.

 

Alternatief zorgtraject: ThuisBest

Gelukkig zijn er alternatieven voor reguliere JeugdzorgPlus plaatsingen: ThuisBest!

Almata heeft dit zorgtraject samen met partners uit het jeugdveld ontwikkeld. ThuisBest combineert het bewezen effectieve behandelprogramma Multisysteem Therapie (MST) in de thuissituatie met een zeer kortdurende plaatsing (6-8 weken) in de JeugdzorgPlus. Zo krijgen gezinnen met ernstige veiligheidsrisico’s thuis passende behandeling. Door een korte plaatsing, getoetst door een rechter, wordt voldoende veiligheid voor de jongere en het gezin gecreëerd om direct met de MST behandeling thuis te starten. En door de start van MST direct bij de start van de plaatsing, is het mogelijk dat de jongere zo snel naar huis gaat. Zonder ThuisBest worden deze jongeren veel langer geplaatst in de JeugdzorgPlus en is er sprake van een minder goede behandeling.

 

Intensieve samenwerking met jongere, ouders en hun netwerk

In ThuisBest zijn een vaste MST therapeut, ThuisBest mentor en trajectbegeleider aan het gezin gekoppeld. Zij werken nauw samen met de jongere, het gezin en elkaar om de terugkeer naar huis zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. Met de jongere wordt meteen vanaf het begin van het traject aandacht besteed aan de school, vrienden en sportclubs van de jongere in zijn eigen leefomgeving. Ouders en andere belangrijke personen in hun netwerk werken samen met de MST therapeut aan vertrouwen en handvatten om de jongere thuis te laten zijn. De jongere gaat regelmatig met verlof naar huis om in het gezin te oefenen. Er vindt veel afstemming plaats tussen de MST therapeut, de ThuisBest mentor op de behandelgroep en de trajectbegeleider. Hierdoor gaat de jongere naar huis in een situatie die voldoende veilig is en waarin onderwijs, dagbesteding en/of werk is geregeld.

 

Time-out als doorstart in crisis

Als de jongere volledig thuis woont, volgt de trajectbegeleider nauwgezet de vorderingen van de MST behandeling. Wanneer sprake is van (ernstige) terugval wordt allereerst geprobeerd om dit thuis met het gezin en de steunfiguren op te lossen. In geval van ernstige veiligheidsrisico’s kan in overleg besloten worden tot een korte time-out plaatsing. Er wordt dan meteen afgestemd met alle betrokkenen over de voorwaarden waaronder de jongere weer snel naar huis kan terugkeren met de MST behandeling. Na een traject van gemiddeld 5 maanden kan het gezin, samen met steunfiguren, problemen zelfstandig aanpakken en oplossen. Met vertrouwen in de toekomst!

Resultaten
Deze intensieve samenwerking tussen de JeugdzorgPlus en MST, waarbij in de eigen leefomgeving behandeling op maat wordt gemaakt, werpt zijn vruchten af!

Uit onderzoek naar 86 ThuisBest trajecten blijkt namelijk dat zowel de externaliserende problematiek van jongeren als de opvoedbelasting van ouders dalen tijdens het ThuisBest traject. Aan het einde van ThuisBest woont 72% van de jongeren weer thuis, heeft 83% van de jongeren geen (nieuwe) politiecontacten en gaat 89% van de jongeren naar school of werk. Daarnaast verblijven jongeren veel korter in de JeugdzorgPlus: gemiddeld 50 dagen, ten opzichte van een regulier traject dat een gemiddelde van 175 dagen kent. Dat is een reductie in de verblijfsduur van 71%!

En daarnaast is de cliënttevredenheid gemiddeld een 8!

Uitvoering
ThuisBest wordt momenteel uitgevoerd bij Almata (Noord-Brabant) en Icarus (Zuid-Limburg). ThuisBest past binnen de ontwikkelingen van gezinsgericht werken en het verkorten van plaatsingen, en kan toegepast worden op een kleinschalige behandelgroep. Samen willen we gezinnen ondersteunen en kinderen helpen zo gewoon mogelijk te laten opgroeien, dat is in principe thuis in een veilige situatie!