Almata

Grip op morgen

Als jeugdhulp-specialist ondersteunen wij jou in je ontwikkeling, werken we samen aan een nieuw perspectief en aan vertrouwen in de toekomst. Zodat jij, met dat vertrouwen, veilig mee kunt doen in de maatschappij. Dat doen wij samen met jouw omgeving, met andere organisaties en vooral Samen met Jou!

In onze missie staat de jongere centraal. Wij richten ons op álle jongeren met een zorgvraag en op de groep jongeren met zeer ernstige gedragsproblemen. Jongeren die gebaat zijn bij specialistische hulp, ambulant of in één van onze locaties voor gesloten jeugdzorg. Vaak is er sprake van psychiatrische klachten, zoals autisme en ADHD, een (licht) verstandelijke beperking, (beginnende) verslaving aan alcohol of drugs, of van gedragsproblemen (agressie, grensoverschrijdend gedrag, trauma’s). Deze problemen kunnen veroorzaakt zijn door ervaringen met ernstige mishandeling, seksueel grensoverschrijdend gedrag of geweldpleging.

Wij werken aan de toekomst in de meest brede zin van het woord. Natuurlijk zetten we ons in voor een betere toekomst voor jongeren en hun nabije omgeving. Maar we werken ook aan de toekomst en de veiligheid van de maatschappij. Gaat het beter met de jeugd, dan gaat het beter met de toekomst van ons allemaal. Dat geloven wij. Door nú in jongeren te investeren, kunnen zij straks een maatschappelijke bijdrage leveren. Dat heeft ook positieve gevolgen voor de volgende generaties. De jongeren die wij nu helpen, worden later betere opvoeders.

Werken aan de toekomst kunnen wij niet alleen. Dat doen wij samen met jou. Samen met de jongere, met zijn of haar omgeving en zeker ook met onze ketenpartners. We laten ons adviseren door professionals en wisselen kennis en ervaring met elkaar uit. En we ontzorgen gemeenten door hen te adviseren op het gebied van preventie en vervolgzorg.

 

Wilt u meer weten?
Of heeft u verdere vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op en wij helpen u graag verder!

Oprechte belangstelling