Algemene informatie

 

Het directieteam van Almata wordt gevormd door:

  • Annemiek Jetten, bestuurder
  • Ingrid Franken, hoofd behandeling

Te bereiken via directiesecretariaat: Ilona van Hirtum.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Almata bestaat uit:

  • Karin Smit - voorzitter
  • Roel Dona - vice voorzitter
  • Gerdy Schippers - lid
  • Ad Verhagen - lid
  • Erwin Höppener - lid

Jaarverslag  2022 RvT

Cliënt participatie

Op dit moment heeft Almata Ossendrecht een jongerenraad die wordt begeleid door een coach. Deze jongerenraad bestaat uit een vertegenwoordiging van jongeren uit de diverse leefgroepen JeugdzorgPlus en komt eens per twee weken bij elkaar. De inbreng van ouders/systeem wordt op een andere manier vorm gegeven.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) is ingesteld in het belang van het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen. Daartoe behoren zowel de economische als de sociale doelstellingen van de onderneming.

De algemene taak van de OR houdt niet alleen de behartiging van de personeelsbelangen in, maar ook die van de onderneming bij de vaststelling van het ondernemingsbeleid. Dat betekent dat de OR ervoor zorgt dat bij de vaststelling van dit beleid de belangen van het personeel zorgvuldig worden meegewogen. De OR maakt dus een evenwichtige afweging van belangen.

De C(OR) van Almata is te bereiken via: Judith Ketelaars

Beloningsbeleid

Onze medewerkers worden betaald conform de CAO Jeugdzorg. De bestuurder en leden van de Raad van Toezicht worden betaald conform de Wet Normering Topinkomens II.

 

BTW nummer                                                  NL854.07.59.38.B01
BTW-nummer fiscale eenheid                         NL8241.75.049.B01
Loonheffing                                                      8540.75.938.A.01
Stichting Almata                                               KVK 6082452

 

 

 

Beleidsdocumenten

Ondernemingsplan

Bestuursverslag

Jaarrekening

Formulier publicatieplicht ANBI

 

Wilt u meer weten?
Of heeft u verdere vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op en wij helpen u graag verder!

Oprechte belangstelling