Ambulante, open en gesloten jeugdzorg in West-Brabant en Zeeland

Almata

Almata is de specialist in de behandeling en begeleiding van jongeren en hun gezin. Wij spreken daarom van jeugd- en gezinszorg.  

Wilt u meer weten?
Of heeft u verdere vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op en wij helpen u graag verder!

Het Huis van Almata

Het Huis van Almata 

Belangrijkste vraag van Almata aan jongeren is: ‘Wat heb jij nodig?’ en daarom is deze vraag groot op de gevel van het huis weergegeven. Het dak van SchemaGerichteBenadering is dé behandelmethode van Almata en helpt jongeren, gezinnen en medewerkers om verder te komen en elkaar te begrijpen. In en rondom het Huis van Almata vind je alle projecten en ontwikkelingen voor de komende tijd.

Benieuwd? Bezoek het Huis van Almata!

Onderschrijving van Almata

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Almata onderschrijft de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat betekent dat onze medewerkers – op basis van hun verantwoordelijkheid voor de cliënten – alert zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en effectief reageren. Volgens deze Meldcode kan Almata melding maken bij het meldpunt Veilig Thuis.

Voor meer informatie over de Meldcode kunt u terecht bij uw contactpersoon binnen Almata. Voor meer informatie over Veilig Thuis kunt u terecht op vooreenveiligthuis.nl.

 

Rechten van het Kind

Om de rechten van kinderen beter te beschermen kwamen de VN en UNICEF op 20 november 1989 met het Verdrag voor de Rechten van het Kind naar buiten. Inmiddels hebben 191 landen van de 193 landen op de wereld het verdrag ondertekent. Wat betekent dat voor kinderen? De landen hebben met de erkenning van het verdrag zich verplicht om kinderrechten te beschermen. En daarbij moeten kinderen de kans krijgen om mee te praten en te denken over zaken die voor hen belangrijk zijn.

Ook bij Almata waar jongeren verblijven die door een kinderrechter uit huis zijn geplaatst, of jongeren verblijven die met politie en justitie in aanraking zijn gekomen, handelen we met inachtneming van het Verdrag. De jongeren worden goed en respectvol behandeld, hun belang staat voorop. Ook staan we elk jaar op 20 november stil bij Dag van de kinderrechten om de rechten van de jongeren nog eens extra onder de aandacht te brengen

Kijk voor meer informatie op:

AVG bij Almata

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie.

Gegevens uitwisselen moet zo veilig mogelijk gebeuren. Onze medewerkers zijn er goed van doordrongen dat ze met privacygevoelige gegevens omgaan. Ze kennen de grondbeginselen van de AVG. Regelmatig controleert het privacyteam of onze medewerkers nog steeds werken volgens de juiste procedures. Specifieke risico’s brengen we in kaart, en we zorgen ervoor dat AVG bij onze medewerkers onderdeel van de manier van werken en handelen blijft.

De locaties van Almata

Oprechte belangstelling